Wie zijn Karel Schatteman en Kenneth De Visch?

Karel Schatteman (rechts op de foto) werkt voor Herbosh-Kiere en is de projectdirecteur van de Leiewerken. Hij wordt bijgestaan door Kenneth De Visch (links op de foto). Kenneth werkt voor Jan De Nul en is adjunct-projectdirecteur. Samen hebben ze heel wat ervaring met baggerwerken en met de bouw van kaaimuren, bruggen en sluizen. Ze zijn goed vertrouwd met complexe projecten en voelen zich al thuis in de werfkeet op het Moleneiland.

Karel en Kenneth zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van het project. Ze coördineren de werken en verliezen daarbij de planning nooit uit het oog. Ze kiezen de beste uitvoeringsmethode en ze controleren de kwaliteit van het geleverde werk. Verder spenderen ze een groot deel van hun tijd aan financiële en juridische opvolging. Ze kennen de contracten met de verschillende onderaannemers door en door en ze staan ook in voor de aankoop van materiaal.

“De Leiewerken in Harelbeke zijn zeer omvangrijk terwijl de uitvoeringstermijn uitzonderlijk kort is. We moeten alle stappen dus goed plannen en hard doorwerken”, vertelt Karel. “Vooral de aanpak van de sluis en de stuwen is uniek. We bouwen eerst volwaardige tijdelijke constructies voor we de eigenlijke sluis en stuwen kunnen vervangen. We doen dit om de scheepvaart zo weinig mogelijk te hinderen.”

“Zoals je ziet, zijn wij niet bang van een beetje modder”, lacht Kenneth “maar ik zal toch blij zijn als we straks het resultaat kunnen bewonderen. Sommige delen van Harelbeke zal je bijna niet meer herkennen. Het Moleneiland krijgt een groenzone en er komt een draaibrug voor fietsers en voetgangers. De vernieuwing van de kaaimuren en de wegen zijn een echte opportuniteit voor de ontwikkeling langs de Leie. En nu is het tijd om verder te werken!”