Wie is... Bert D'Hondt?

In Harelbeke is een brede waaier aan infrastructuurwerken in uitvoering. Voor stabiliteitsingenieur Bert D’Hondt vormen die een boeiende uitdaging. Hij werkt in Harelbeke voor Waterwegen en Zeekanaal NV. “Ik zie de meest verschillende ontwerpen tot leven komen. Hier krijg ik voluit voeling met de praktijk.”

Bert controleert de technische voorstellen van de aannemer. “Ik buig me over rekennota’s en plannen. Voert de aannemer uit wat hij beloofd heeft in zijn ontwerp?” Bert kent de details van planning en de verschillende bouwfases als zijn broekzak. Als studie-ingenieur kan hij op de meeste bouwkundige vragen antwoorden. Daarnaast is Bert heel vaak op de werf te vinden. Samen met de aannemer voert hij allerlei tests uit. Een voorbeeld? Op het Moleneiland meet hij de tijd die de stuw nodig heeft om open en dicht te gaan. Bert waakt erover dat dit binnen de vooropgestelde tijd gebeurt.

“Met het Moleneiland krijgt Harelbeke er een mooie landmark bij,” vindt Bert, “maar zelf ben ik het meest onder de indruk van de nieuwe Hogebrug. Ik geniet enorm van het uitzicht op een mooie brug. Een typisch ingenieurstrekje, wellicht? Ga volgend jaar zeker zelf eens op een bankje op de brug zitten en vertel me wat je ervan vindt!”

Terwijl hij over de brug praat, komt de ingenieur in hem opnieuw naar boven. “Wist je dat een brugdek opzettelijk krom wordt gemaakt? De bolle zijde wordt naar boven gericht. Omdat het brugdek doorbuigt onder haar eigen gewicht, komt het horizontaal te liggen. Dat een brug doorbuigt, is heel normaal. We zorgen er wel voor dat je dat niet kunt voelen, want dat ervaren mensen als onveilig. ”

Bert toont enthousiast een technisch plan. “Dit soort tekeningen bestudeer ik iedere dag. Hier zie je een dwarsdoorsnede van de stuw op het Moleneiland. Hiermee regelen we het waterniveau van de Leie. Meestal doen we dat met de kleine klep die je bovenaan links ziet. De rode lijn toont de open stand, zwart is de gesloten stand. Als we snel veel water door de tijdelijke stuw willen sturen, tillen we het hele stuwsegment op. Zie je die stalen arm op de figuur? Die is verbonden met een draaipunt, helemaal rechts op de tekening. Met die arm kunnen we het hele stuwsegment optillen. Prachtig, niet? “