Vispassage

Stuwsluizen vormen een knelpunt voor vismigratie. In overeenstemming met de Europese Kaderrichtlijn Water zal De Vlaamse Waterweg nv ook voor de stuwluis in Menen een oplossing hiervoor uitwerken.