Verdieping van de Leie

Waarom?

De gekanaliseerde Leie is nu overal 3,50 meter diep. Om de verbinding Seine-Schelde voor grotere schepen mogelijk te maken, is overal een verdieping met 1 meter nodig en baggerwerken zijn dus noodzakelijk.

Hoe?

Onder water krijgt de vaarweg een trapeziumvorm, waardoor een breder deel van de vaarweg bruikbaar wordt voor de scheepvaart. Ter hoogte van aanmeerplaatsen wordt over een breedte van 10 meter bodembescherming in de vaarweg aangebracht. Die zal mogelijke schade door schroefwerking van de schepen beperken.