River Terminal Wielsbeke

Wat is een River Terminal?

De River Terminal Wielsbeke is een terminal geschikt voor de binnenvaart langs de Leie. Op dit overslagcentrum kunnen goederen gestockeerd worden en kunnen ze wisselen van transportmiddel bv. van vrachtwagen naar binnenschip of omgekeerd. Dit noemen we een multimodaal transport. Daarnaast is het de bedoeling om van River Terminal Wielsbeke een platform te maken waar activiteiten en diensten die strategische en logistieke waarde (VAL en VAS) toevoegen, verder uitgebouwd kunnen worden. Zowel het multimodaal transport als het aanbieden van activiteiten en diensten met een logistieke toegevoegde waarde, vormen een belangrijk deel van de oplossing voor het Vlaams mobiliteitsprobleem in de toekomst.

De River Terminal Wielsbeke is een multipurpose terminal. Dit houdt in dat er verschillende soorten ladingdragers behandeld worden zoals containers, bulk en palletten. In het verleden was dit beperkt tot enkel containers. De binnenvaart terminal heeft dus al een grote evolutie achter de rug: van pure containerterminal tot een multipurpose terminal, dat wordt uitgebaat door twee gespecialiseerde goederenbehandelaars, namelijk Ship-it en Delcatrans.

Renovatie en uitbreiding

De River Terminal in Wielsbeke zal binnenkort zowel gerenoveerd als uitgebreid worden. De huidige kaaimuur van 255 meter lang wordt volledig gerenoveerd en er wordt nog 70 meter extra kaaimuur aangelegd. Daarnaast wordt ook het kaaiplateau hersteld en komt er 5.000 m² bij. Zo kan de River Terminal Wielsbeke nog beter inspelen op een efficiëntere goederenoverslag en op de ontwikkeling van bijkomende activiteiten en diensten met strategische en logistieke waarde.

Volgende stappen

Het definitief ontwerp van de uitbreiding en renovatie van de River Terminal wordt momenteel afgewerkt. In dit ontwerp hebben de verschillende onderdelen uit het voorontwerp een concrete invulling gekregen.Op basis van het definitief ontwerp wordt momenteel de omgevingsvergunning aangevraagd. Daarnaast moet ook een aannemer aangesteld worden. Begin 2019 zouden de werken kunnen starten.