Overige bochtverbredingen in Nevele

De verbreding van de overige bochten van het Afleidingskanaal van de Leie in Nevele wordt in het merendeel van de gevallen gerealiseerd door een verticale oeververdediging aan één oever. Daarna wordt de vaarweg uitgebaggerd, zodat aan de zijkant van de vaarweg ook de nodige diepgang wordt bekomen. 

Onderstaand plan geeft met zwarte stippellijnen de zones van de bochtverbredingen aan. Er wordt momenteel enkel nog gewerkt in zone 3. De andere werken zijn reeds afgerond en de omleidingen zijn opgeheven.

Het jaagpad langs het Afleidingskanaal van de Leie maakt deel uit van een populaire en drukke fietsroute. Tijdens de uitvoering van de werkzaamheden is het jaagpad te smal om fietsers veilig te laten passeren. Om veiligheidsredenen wordt het jaagpad afgesloten en worden fietsers omgeleid. Naast de reeds bestaande werken op het jaagpad, wordt er nu ook gewerkt tussen de spoorwegbrug van Landegem en de Merendreebrug. Het fietsverkeer in beide richtingen moet dus een omleiding volgen.