Overige bochtverbredingen in Nevele

De verbreding van de overige bochten van het Afleidingskanaal van de Leie in Nevele wordt in het merendeel van de gevallen gerealiseerd door een verticale oeververdediging aan één oever. Daarna wordt de vaarweg uitgebaggerd, zodat aan de zijkant van de vaarweg ook de nodige diepgang wordt bekomen. 

De werken voor de bochten in Nevele zijn afgerond en de omleidingen zijn opgeheven.