Omleggingen Hogebrug

 

Praktische informatie over de werf

De zwarte stippellijnen op onderstaand plan duiden de maximale werfzone rond de Hogebrug aan. Ze tonen waar de aannemer de afsluitende werfhekken zal plaatsen. De zone is dynamisch, dat wil zeggen dat ze tijdens de werken niet altijd volledig afgesloten zal zijn. Als de veiligheid het toelaat, zal de aannemer de hekken wegnemen op de stukken van de werf die hij gedurende een langere periode niet gebruikt. De aannemer streeft ernaar om de werfzone steeds tot een minimum te beperken.

De toegang tot de markt vanaf de Leiestraat blijft steeds open. Enkel tijdens de eindfase bij de heraanleg van de weg, zal dit kruispunt tijdelijk onderbroken worden.

De rode lijn op onderstaand plan toont hoe voetgangers en fietsers tijdens de onderbreking van de Hogebrug kunnen oversteken. Er komt een tijdelijke voetgangersbrug met fietsgoten met een rustplatform op de trappenpartij, zodat mensen die hun fietsen over de brug duwen even op adem kunnen komen. Het zal niet mogelijk zijn om over de brug te fietsen. Wie dus met een moeilijk te tillen fiets of bromfiets rijdt, gaat beter om langs de Kuurnebrug. De Kuurnebrug blijft open zolang de Hogebrug is afgesloten. 

 

Omleggingen

Er zullen verschillende aangepaste omleggingen van kracht zijn voor fietsers, voetgangers en gemotoriseerd verkeer. Onderstaande plannetjes geven de verschillende omleggingen weer.

Doorgaand verkeer

Doorgaand verkeer wordt omgeleid via de N36, N43, N50 en de R8.  

 

Lokaal verkeer

Wie van Harelbeke naar Kuurne wil rijden, volgt bij voorkeur onderstaande omlegging. 

 

Fietsers en voetgangers

Zwakke weggebruikers kunnen de tijdelijke voetgangersbrug met fietsgoten gebruiken die naast de Hogebrug komt. Het zal niet mogelijk zijn om over de brug te fietsen. Wie dus met een moeilijk te tillen fiets of bromfiets rijdt, gaat beter om langs de Kuurnebrug.