Nieuwe sluis in Sint-Baafs-Vijve

In het kader van Seine Schelde Vlaanderen komt er een nieuwe sluis op de Leie in Sint-Baafs-Vijve. De huidige sluis is immers te klein voor het verwachte scheepvaartverkeer en voor grote duwkonvooien. De nieuwe sluis zal groter zijn en komt vlak bij de bestaande. De Vlaamse Waterweg nv heeft een voorontwerpstudie voor deze nieuwe sluis laten uitvoeren. Op dit moment wordt het voorontwerp omgezet in een ontwerp. Daarin is ook de hele omgeving meegenomen: economische mogelijkheden voor het stimuleren van de binnenvaart, de creatie van een vispassage, vernieuwing van de stuw op de oude Leie-arm, enz.

Waarom komt de sluis op een andere plaats dan de huidige?

Een van de uitdagingen bij de vervanging van sluizen op de gekanaliseerde Leie, is dat schepen ook tijdens de werken geschut moeten kunnen worden. Zolang de nieuwe sluis niet klaar is, moet de huidige dus in gebruik blijven. Daarom komt de nieuwe sluis op een andere plaats, maar wel in de onmiddellijke omgeving.

Simulatietekening van de toekomstige situatie: links de gekanaliseerde Leie met de nieuwe sluis, rechts de oude Leiearm met de stuw en de vispassage.

Een sluiskolk in twee delen

De nieuwe sluis in Sint-Baafs-Vijve moet bruikbaar zijn voor grote vaartuigen tot 190 meter met een breedte van 11,40 meter. Halfweg de sluis komt een extra sluisdeur. Daardoor zal hij ook dienst kunnen doen als kleinere sluis. Op die manier kunnen kleinere schepen sneller geschut worden.

Wat gebeurt er met de huidige sluis?

De nieuwe sluis komt niet op dezelfde plaats als de oude sluis, maar wel in de onmiddellijke omgeving. Op deze manier blijft de bestaande sluis zo lang mogelijk in gebruik en is er zo weinig mogelijk hinder voor de scheepvaart. Vooraleer er kan gestart worden met de werken aan de nieuwe sluis, moet er een nieuwe kaaimuur gebouwd worden. Deze kaaimuur zal de toegang tot de huidige sluis verbreden. De kaaimuur wordt gebouwd op rechteroever, opwaarts de sluis, ter hoogte van het eiland D’Hooie, Tijdens de bouw van de nieuwe sluis wordt er immers ruimte op het water ingenomen. Door de bouw van deze kaaimuur blijft de huidige sluis steeds toegankelijk tijdens de werken aan de nieuwe sluis.

Verder is de bestaande sluis 16 meter breed en laat deze uitzonderlijke transporten toe. De nieuwe sluis wordt even breed zodat alle schepen die nu door de huidige sluis kunnen varen ook door de nieuwe sluis zullen kunnen varen. De huidige sluis wordt afgebroken en er komen nieuwe kaaimuren en een insteekdok in de plaats. 

Verdieping van de Leie

Naast de bouw van een nieuwe sluis en vervanging van de oude sluis gebeuren er nog enkele aanpassingen. De Leie moet verdiept worden. Deze is nu 3,5 meter diep. Om de grotere schepen te laten passeren, is een verdieping met 1 meter nodig.

Door de verdieping van de Leie dienen de bestaand oevers aangepast te worden. Ook aan de bestaande kaaimuren van de bedrijven in de projectzone dienen aanpassingswerken te gebeuren. De kaaimuur ter hoogte van bedrijf Leievoeders zal eerst aangepakt worden. 

Stuw en vispassage op de oude Leiearm

Het waterpeil van de Leie in Sint-Baafs-Vijve wordt bepaald door de werking van de stuw op de oude Leiearm. Tijdens de bouw van de nieuwe sluis wordt deze stuw gerenoveerd. Er komt ook een vispassage zodat vissen de stuw in de toekomst kunnen passeren.

Aanleg van de omgeving

Door de verbreding van de waterweg ter hoogte van de nieuwe sluis, zullen het jaagpad en de beek enkele meters moeten opschuiven. Naast de gracht komt een groenstrook met bomen en struiken. Verder wordt er ook een nieuw gebouw gebouwd om de sluis te kunnen bedienen en om reserveonderdelen te stockeren. 

Stand van zaken

De werken aan de nieuwe kaaimuur op rechteroever, opwaarts de sluis, ter hoogte van het eiland D’Hooie zijn al volop bezig. 

Begin juni 2018 starten de werken voor de bouw van de sluis. Tijdens de werken zal er heel wat materiaal moeten aan- en afgevoerd worden. Om de hinder te beperken, verloopt dit transport zoveel mogelijk via het water. Toch is er ook werfverkeer op de weg noodzakelijk. Deze aan- en afvoer zal via het jaagpad op linkeroever verlopen. Om de veiligheid van fietsers en voetgangers te garanderen, wordt het jaagpad voor de volledige duur van de werken afgesloten vanaf de 13de Liniestraat in Wielsbeke tot aan de Zultebrug.

Tussen 15 juni tot 15 september zal het werfverkeer echter een andere route volgen. Fietsers en voetgangers kunnen dan tijdens de zomerperiode gebruik maken van het jaagpad tussen de 13de Liniestraat en de Vlasstraat in Wielsbeke. Vanaf de Vlasstraat wordt de normale omleidingsroute terug gevolgd. Deze omleiding is geldig voor de volledige duur van de werken, telkens in dezelfde periode. Vanaf de Zultebrug volgt het werfverkeer de openbare weg.

Om de wegen niet te veel te belasten, zal tijdens periodes met veel werfverkeer het jaagpad op rechteroever gebruikt worden. Het jaagpad tussen de Zultebrug en de N43 wordt dan ook volledig afgesloten voor fietsers en voetgangers om de veiligheid te garanderen. Als het jaagpad wordt afgesloten, zal er tijdig signalisatie geplaatst worden.