Leiemeanders Oeselgem-Heuvelhoek

De vroegere Leiemeanders zijn nu in de meeste gevallen afgesloten van de gekanaliseerde Leie. Sommige zijn gedempt, andere worden gebruikt als visvijver of liggen er verlaten bij. De Vlaamse Waterweg nv onderzoekt de mogelijkheid om een tiental meanders weer met de Leie te verbinden. Waar mogelijk worden ze uitgediept of weer uitgegraven. In de aangetakte meanders is, afhankelijk van het beoogde waterpeil, vrije doorstroming al dan niet mogelijk en kunnen vissen weer vrij in en uit zwemmen. De oorspronkelijke waterloop wordt daarmee gedeeltelijk hersteld en de natuur krijgt hier alle kansen. De Vlaamse Landmaatschappij (VLM) en het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) zorgen mee voor de land- en natuurinrichting van deze meanders en maken dat ze weer een prominente plaats in het landschap krijgen.