Kaaimuren op linkeroever

De aannemer bouwt momenteel een nieuwe oeververdediging tussen de stuw en de Hogebrug. Daarvoor trilde hij 68 buispalen in. Elke paal is 25 ton en is 25 meter lang. Tussen de palen zijn damplanken aangebracht. De zware constructie is nodig om de oevers stabiel te houden bij een hoge watertoevoer.

Fasering

De werken aan de oeververdediging op linkeroever verlopen in verschillende fasen. Eerst werden de buispalen diep in de grond getrild en vervolgens werden de damplanken ertussen in de grond geheid. Voor de trilwerken kwam één van de krachtigste trilblokken ter wereld naar Harelbeke. Voor de heiwerken werd een dieselhamer gebruikt. Als alles goed verankerd is, worden de oevers afgewerkt met beton en een talud. De werken op linkeroever zullen midden 2018 klaar zijn.