Huidige situatie in Nevele

Werkzaamheden in het centrum van Nevele

De bochtverbredingen in het centrum van Nevele zijn klaar. Na de vernieuwing van de fietsers- en voetgangersbrug start ook de bouw van een aanlegsteiger voor pleziervaartuigen. 

Voorontwerp Lovelingbrug

Het voorontwerp van de nieuwe fietsers- en voetgangersbrug die Nevele met Vosselare verbindt is klaar. De nieuwe brug wordt een stalen boogbrug en krijgt de naam "Lovelingbrug". De brug komt op dezelfde locatie als de huidige. Zo kunnen zowel fietsers als voetgangers via de kortste weg het centrum van Nevele, Vosselare en de nieuwe sporthal bereiken.

Werkzaamheden buiten het centrum van Nevele

Er wordt momenteel enkel nog gewerkt in zone 3. De andere werken zijn reeds afgerond en de omleidingen zijn opgeheven. Dit betekent dat het verkeer op Vaart Links opnieuw van Deinze naar Nevele kan rijden zonder omleidingen.

Jaagpad in Merendree onderbroken - omleiding voor fietsers en voetgangers (zone 3)

Het jaagpad langs het Afleidingskanaal van de Leie maakt deel uit van een populaire en drukke fietsroute. Tijdens de uitvoering van de werkzaamheden is het jaagpad te smal om fietsers veilig te laten passeren. Om veiligheidsredenen wordt het jaagpad afgesloten en worden fietsers omgeleid. Naast de reeds bestaande werken op het jaagpad, wordt er nu ook gewerkt tussen de spoorwegbrug van Landegem en de Merendreebrug. De bestaande omleidingen voor het fietsverkeer worden dus uitgebreid.

Door de combinatie van beide werken zal het fietsverkeer volgende omleiding moeten volgen: de fietsers die van Deinze komen, worden omgeleid via de Spoorwegstraat, Veldestraat en Diepestraat. Daarna kunnen ze verder via de reeds bestaande omleiding tussen de N461 en de Durmenstraat.

Wie naar Deinze wil fietsen kan dat via de omleiding tussen de Durmenstraat en de N461. Verder wordt er omgereden via de Hansbekestraat en de Grote Herenthoek naar Deinze.

Deze omleidingen blijven tot eind maart 2018 van kracht. 

 

Vaart Links tussen Nevele en Landegem (zone 2)

De werken aan de verschillende bochtverbredingen tussen Nevele en Landegem zijn eveneens reeds afgerond en de nieuwe oeververdedigingen zijn aangelegd. 

Vaart Links tussen Deinze en Nevele (zone 1)

Op Vaart Links werden tussen Oude Brugsepoort en Weg naar Vaart in Deinze enkele bochten geoptimaliseerd. Deze werken zijn nu afgerond. De provincie Oost-Vlaanderen is momenteel nog bezig met het aanleggen van een tweerichtingsfietspad tussen de Meulebroeckstraat en Weg naar de Vaart. De werken voor dit fietspad zijn binnenkort ook afgerond en dus is het niet langer noodzakelijk om de rijweg af te sluiten.

Daarnaast was ook een tweede stuk van Vaart Links, tussen Meigem en Nevele, afgesloten. Deze werken zijn eveneens afgerond.