Huidige situatie in Harelbeke

Werken in verschillende zones

Er zijn zes zones waarin wordt gewerkt. 

Het Moleneiland en de stuwsluis

Op het Moleneiland worden verschillende belangrijke onderdelen gebouwd. In 2015 werd de tijdelijke stuw gebouwd. Sinds eind juli 2016 is de tijdelijke sluis open voor de scheepvaart. De afbraak van de oude sluis is afgerond en de bouw van de nieuwe sluis is volop bezig. Volgens de huidige planning kan het eerste schip tegen eind dit jaar of ten laatste begin volgend jaar door de nieuwe sluis varen.

Aansluitingen Hogebrug

De nieuwe Hogebrug is opnieuw open voor het verkeer. De parallelwegen en de zones onder de brug worden mee uitgevoerd met de aansluitende kaaimuren en wegenis.

Linkeroever

Op linkeroever heeft de aannemer een nieuwe oeververdediging gebouwd tussen de stuw en de Hogebrug. De werken op linkeroever zullen in 2018 verder afgewerkt worden.

Intake Banmolens

Naast de werken aan de sluis, wordt er ook de intake aan de Banmolens gerealiseerd. Deze intake zorgt ervoor dat de oude Leiearm terug verbonden zal worden met de Leie. Het water zal dus in de toekomst terug tot aan de Banmolens stromen. De nieuwe Banmolenbrug over de intake is reeds geplaatst. De werken aan de intake worden tegen het einde van dit jaar afgerond. De wegeniswerken worden in 2018 afgewerkt.

Rechteroever

De werken aan de kaaimuren op rechteroever zijn gestart in mei 2016. Ze verlopen in verschillende fases en zullen eind 2018 afgerond zijn.

De Vrijdomkaai wordt getransformeerd tot een aangename wandelboulevard met verlaagde kaaimuren. De vernieuwde kaaimuur  is klaar. Naast de werken aan de kaaimuur, komt er op de Vrijdomkaai ook een volledig nieuw rioleringsnet. Om de werkzaamheden veilig uit te voeren, is het noodzakelijk om de parkeerstrook langs het water en de rijweg in te nemen als werfzone. Deze zone wordt goed afgeschermd met herashekken.

Ook in de Twee-Bruggenstraat ter hoogte van de nieuwe sluis wordt er druk gewerkt. Net zoals aan de Vrijdomkaai wordt de wegenis aangepast en het bijhorend rioleringsnetwerk ge├»nstalleerd.Ter hoogte van de werf wordt een halve breedte van de Twee-Bruggenstraat als werfzone ingenomen.

Omleidingen

Er zijn verschillende aangepaste omleggingen van kracht voor fietsers, voetgangers en gemotoriseerd verkeer.

Tijdens de werken aan de Twee-Bruggenstraat

Om de werkzaamheden aan de Twee-Bruggenstraat veilig uit te voeren, is het nodig om ter hoogte van de nieuwe sluis een halve wegbreedte in te nemen als werfzone. Herashekken schermen de werfzone af. Ter hoogte van de werkzaamheden is een zone 30 ingesteld.

Omleiding van het jaagpad

Zolang de Leiewerken duren, wordt het Moleneiland als werfzone ingenomen. Het jaagpad op het eiland is uit veiligheidsoverwegingen afgesloten tot het einde van de werken. De fietsers- en voetgangersbrug over de oude Leiearm naar het Moleneiland is weggenomen. De Banmolens in de Watermolenstraat blijven wel steeds bereikbaar. Fietsers en voetgangers worden tot het einde van de Leiewerken omgeleid via de Overleiestraat, Stedestraat, Steenovenstraat en Steenbakkerijstraat. Daar kunnen zij via een fietspad veilig doorsteken naar de Meersstraat. Vanaf de rotonde volgen zij de Watermolenstraat richting Leie. 

Het jaagpad is ook afgesloten ter hoogte van Geldof omdat daar een nieuwe kaaimuur wordt gebouwd. Vanaf de Banmolens tot aan de Afspanningsstraat moeten fietsers een omleiding volgen. 

Doorgaand verkeer

Doorgaand verkeer wordt omgeleid via de N36, N43, N50 en de R8.