Huidige situatie in Harelbeke

Werken in verschillende zones

Er zijn zes zones waarin wordt gewerkt. 

Het Moleneiland en de stuwsluis

Op het Moleneiland worden verschillende belangrijke onderdelen gebouwd. In 2015 werd de tijdelijke stuw gebouwd. Sinds eind juli 2016 is de tijdelijke sluis open voor de scheepvaart. De afbraak van de oude sluis is afgerond. De nieuwe sluis is sinds 16 maart 2018 open voor scheepvaart. 

Aansluitingen Hogebrug

De Hogebrug ging in juni 2016 feestelijk open voor het verkeer. De as tussen Harelbeke en Overleie is hierdoor hersteld. De verbinding met de parallelle kaaimuren en de stukjes onder de brugworden samen met de aansluitende kaaimuren uitgevoerd.

Linkeroever

Op linkeroever hebben langere schepen hebben meer ruimte nodig om te kunnen draaien. Daaromwordt de bocht in de Leie afgesneden ter hoogte van het bedrijf Geldof. De werken zullen in de loop van 2018 afgewerkt worden.

Intake Banmolens

De realisatie van de intake zorgt ervoor dat het water in de toekomstterug tot aan de Banmolens zal stromen. Om ervoor te zrogen dat voetgangers, fietsers en lokaal wegverkeer vlot de verbinding over kunnen, is een nieuwe Banmolenbrug geïnstalleerd. De werken aan de intake zijn bijna afgerond. De wegeniswerken worden eind 2018 afgewerkt.

Rechteroever

De werken aan de kaaimuren op rechteroever zijn gestart in mei 2016. Ze verlopen in verschillende fases en zullen eind 2018 afgerond zijn.

De aannemer is al enkele maanden aan het werk ter hoogte van de Vrijdomkaai. De Vrijdomkaai wordt getransformeerd tot een aangename wandelboulevard met verlaagde kaaimuren. De werken zullen nog tot de zomer duren.

Ook in de Twee-Bruggenstraat ter hoogte van de nieuwe sluis wordt erdruk gewerkt. Net zoals aan de Vrijdomkaai wordt de wegenis aangepast en het bijhorend rioleringsnetwerk geïnstalleerd. Tegen eind dit jaar zullen de grote werken afgerond zijn.

Omleidingen

Er zijn verschillende aangepaste omleggingen van kracht voor fietsers, voetgangers en gemotoriseerd verkeer.

Tijdens de werken aan de Twee-Bruggenstraat

Om de werkzaamheden aan de Twee-Bruggenstraat veilig uit te voeren, is het nodig om ter hoogte van de nieuwe sluis een halve wegbreedte in te nemen als werfzone. Herashekken schermen de werfzone af. Ter hoogte van de werkzaamheden is een zone 30 ingesteld.

Omleiding van het jaagpad

Zolang de Leiewerken duren, wordt het Moleneiland als werfzone ingenomen. Het jaagpad op het eiland is uit veiligheidsoverwegingen afgesloten tot het einde van de werken. De fietsers- en voetgangersbrug over de oude Leiearm naar het Moleneiland is weggenomen. De Banmolens in de Watermolenstraat blijven wel steeds bereikbaar. Fietsers en voetgangers worden tot het einde van de Leiewerken omgeleid via de Overleiestraat, Stedestraat, Steenovenstraat en Steenbakkerijstraat. Daar kunnen zij via een fietspad veilig doorsteken naar de Meersstraat. Vanaf de rotonde volgen zij de Watermolenstraat richting Leie. 

Het jaagpad is ook afgesloten ter hoogte van Geldof omdat daar een nieuwe kaaimuur wordt gebouwd. Vanaf de Banmolens tot aan de Afspanningsstraat moeten fietsers een omleiding volgen. 

Doorgaand verkeer

Doorgaand verkeer wordt omgeleid via de N36, N43, N50 en de R8.