Huidige situatie in Deinze

Vaart Links tussen Deinze en Meigem

Op Vaart Links werden tussen Oude Brugsepoort en Weg naar Vaart in Deinze enkele bochten geoptimaliseerd. Deze werken zijn nu afgerond. De provincie Oost-Vlaanderen is momenteel nog bezig met het aanleggen van een tweerichtingsfietspad tussen de Meulebroeckstraat en Weg naar de Vaart. De werken voor dit fietspad zijn binnenkort ook afgerond en dus is het niet langer noodzakelijk om de rijweg af te sluiten.

Daarnaast was ook een tweede stuk van Vaart Links, tussen Meigem en Nevele, afgesloten. Deze werken zijn eveneens afgerond, de aannemer plaatst nog de laatste stukken vangrails langs de rijweg, maar het verkeer wordt hierdoor niet langer gehinderd. Dit betekent dat het verkeer opnieuw van Deinze naar Nevele kan rijden zonder omleidingen.

 

Andere werkzaamheden langs het Afleidingskanaal van de Leie

Langs het Afleidingskanaal zijn verschillende omleidingen van kracht. Deze kaart toont hoe deze omleidingen op elkaar aansluiten. De zwarte stippellijnen duiden de plekken aan waar aanpassingen aan de vaarweg nodig zijn. Er wordt momenteel enkel nog gewerkt in zone 3. De andere werken zijn reeds afgerond.

Zone 1: De omleiding tussen Deinze en Nevele is opgeheven. 

Zone 2: De omleiding tussen Nevele en Landegem is eveneens opgeheven.

Zone 3: Het jaagpad in Merendree blijft afgesloten voor fietsers en voetgangers. Hier blijven de bestaande omleidingen zeker tot eind maart 2018 van kracht.