Heraanleg kaaien

Elke plek in Harelbeke krijgt een andere sfeer. Dat komt ook tot uiting in de manier waarop de straten zijn aangelegd. De oever van de Leie aan de kant van het centrum is een stedelijke oever met een zachte overgang tussen de stad en de Leie. De Vrijdomkaai en de Twee-Bruggenstraat verschillen dan weer duidelijk van elkaar. 

De Vrijdomkaai en het Marktplein

De Vrijdomkaai is een uitloper van het stedelijke Marktplein. Het plein zorgt voor de breedste verbinding naar de Leie. De Markt en de Vrijdomkaai vormen één geheel. Dat zal je zien omdat dezelfde materialen worden gebruikt: kandla, graniet en basalt. De wekelijkse markt zal doorgaan op het plein én de kade. In de straat zelf blijft er ruimte om te parkeren onder de bomen. Op de verlaagde kade is het contact met het water het grootst. Er is een aanlegsteiger voor pleziervaartuigen en een mooie promenade langs het water. 

De Twee-Bruggenstraat

De nieuwe Twee-Bruggenstraat wordt groener en krijgt een promenade langs de Leie. Ter hoogte van de sluis is er een brede zone met grasbetontegels die dienst doet als publieke ruimte. Je kan er de schepen op de Leie gadeslaan met de nieuwe ontwikkeling van het Moleneiland en Overleie op de achtergrond. In zo goed als de volledige straat kan je parkeren. Er komen een dubbele rij bomen en zitbanken. De sluis zelf wordt afgeschermd door een eigentijds hekwerk. 

Timing

De aannemer is al enkele maanden aan het werk ter hoogte van de Vrijdomkaai. De Vrijdomkaai wordt getransformeerd tot een aangename wandelboulevard met verlaagde kaaimuren. De werken zullen nog tot de zomer van 2018 duren. Ook in de Twee-Bruggenstraat ter hoogte van de nieuwe sluis wordt er druk gewerkt. Net zoals aan de Vrijdomkaai wordt de wegenis aangepast en het bijhorend rioleringsnetwerk geïnstalleerd. Tegen eind 2018 zullen de grote werken afgerond zijn.