Geen brug te ver voor Aelterman bvba

Zaterdag 23 januari 2016 is een dag die Frederiek De Preetere niet gauw zal vergeten. Toen werd de nieuwe Hogebrug over de Leie in Harelbeke geïnstalleerd. Frederiek is projectingenieur bij Aelterman bvba, de internationaal gerenommeerde specialist in bruggenbouw en waterbouwkundige staalconstructies die het kunstwerk bouwde. “Het was een uitzonderlijk moment in een even uitzonderlijk project,” zegt hij. En daar zal het zeker niet bij blijven…

“Zes uur ’s ochtends begon de actie,’ begint Frederiek. ‘Het was donker en er hing een dichte mist over de Leie. Met de grootst mogelijke precisie werd de brug op het ponton gereden. De delicate operatie verliep uiterst vlot, waardoor het invaren van de brug vroeger kon beginnen dan voorzien. In de namiddag konden we het indrukwekkende gevaarte zorgvuldig tussen de landhoofden in manoeuvreren en exact op de juiste plaats neerleggen.” Wellicht hielden enkele Harelbekenaars toch even de adem in, want op enkele plaatsen passeerde de 1280 ton zware constructie op slechts enkele meters van de huizen.

De Hogebrug valt nu op door haar complexe geometrie. Minder in het oog springend, maar minstens even indrukwekkend is de manier waarop Frederiek De Preetere en het voltallige Aelterman-team het project hebben gemanaged. Gemiddeld hebben er wel 25 mensen voortdurend actief meegewerkt aan de realisatie van de brug. Zij slaagden erin het bouwwerk binnen een strakke timing te voltooien. “Het was inderdaad een grote uitdaging,” geeft hij toe. “Want de brug werd integraal uit hogesterktestaal gebouwd, waarbij 14 km lasnaden werden gelegd en er moesten 5 cm dikke getorste platen in worden verwerkt. De zwaarste brugdelen wogen wel 230 ton. Bovendien waren wij genoodzaakt de bouwdelen op een beperkte ruimte in elkaar te passen. Daar waren behoorlijk complexe hijsoperaties voor nodig.”

Aelterman staat in voor alle staalconstructies voor het Leieproject in Harelbeke. Zo bouwde het bedrijf eerder al de stalen stuwelementen en noodschotten. Het atelier in Gent werkt momenteel zes sluisdeuren af en verder staan nog de Banmolenbrug, de Bloemmolenbrug en de passerelle boven de vistrap op het programma.

“Maar wij zijn nog niet volledig klaar met de Hogebrug,” besluit Frederiek. “Deze fraaie constructie gaan wij eerst nog schilderen en voorzien van een mooie roestvrijstalen leuning. Ondertussen leggen onze partners de aan- en afritten aan en brengen zij het wegdek aan op de rijweg en de voetpaden. Wij pakken intussen ook de rest van de staalconstructies voor Harelbeke aan.”