De omgeving van de Kuurnebrug

De Kuurnebrug (beter gekend als de "nieuwe brug") wordt in een latere fase verhoogd zodat grotere schepen met drie lagen containers er onderdoor kunnen varen. Om deze werken uit te voeren, moeten belangrijke nutsleidingen die zich momenteel op de brug bevinden onder de Leie doorgetrokken worden. De aannemer voert daarom een gestuurde boring uit onder de waterweg. In de periode tussen 10 juni en 18 juli 2014 voert hij voorbereidende werken uit in de Vlasstraat en de Watermolenstraat om deze boring voor te bereiden. In beide straten wordt aan de kant van de weg een sleuf gegraven. Er wordt gewerkt met een mobiele werfzone die steeds opschuift naargelang de werken vorderen. Ter hoogte van de werfzone wordt één rijstrook ingenomen en is er alternerend verkeer. Tijdens de werken zijn de parkeermogelijkheden in deze straten beperkt. Wanneer de werken vlak voor een woning plaatsvinden, maakt de aannemer indien nodig afspraken met de bewoners over de bereikbaarheid van de woning.