De Hogebrug vernieuwen

De Hogebrug ligt op haar definitieve plaats en kan tegen de zomervakantie van 2016 open voor het verkeer. De nieuwe brug is 75m lang en bevat maar liefst 1280 ton staal. Er wordt met man en macht gewerkt aan de landhoofden, de kaaimuren én aan de brugconstructie zelf. 

De brugconstructie ligt op haar definitieve plaats maar het werk is nog niet gedaan. De aannemer zorgt er nu voor dat de brug stevig wordt verankerd in de grond. De opritten van de brug moeten worden afgewerkt. Nadien kan de aannemer de aanloophellingen van de brug asfalteren. Op de brug zelf komen slijtlagen zodat fietsers en voetgangers niet uitglijden. Verder moeten komen er nog leuningen en verlichting. Ten slotte volgen de laatste schilderwerken. 

De brug ligt op haar definitieve plaats!

In het weekend van 23 januari werd de brug op een ponton geplaatst en naar haar definitieve plaats gevaren. De aannemer werkt de brug nu verder af: plaatsen van verlichting, leuningen en zitbanken, aanbrengen van het asfalt en een slijtlaag op fiets- en voetpad, en ten slotte de laatste schilderwerken. Intussen worden ook de op-en afrit van de brug en de omliggende wegenis afgewerkt. Onderstaande tekening toont hoe het invaren is verlopen. 

Waterwegen en Zeekanaal NV en de aannemer hebben de strakke planning steeds nauwlettend opgevolgd. Jammer genoeg is de kwaliteit van de ondergrond ter hoogte van de brug slechter dan verwacht. Daarom moest er extra studiewerk gebeuren en worden nu andere uitvoeringsmethodes toegepast. 

Open voor het verkeer tegen de zomer

Afwijken van standaardmethode
Waterwegbeheerder Waterwegen en Zeekanaal NV en de betrokken aannemer zijn er steeds vanuit gegaan dat het mogelijk was om de nieuwe Hogebrug volgens standaardmethoden te bouwen. Bij voorafgaandelijk onderzoek kwamen er geen afwijkingen naar boven. Toch doken bij de gedetailleerde studie en de effectieve werkzaamheden op terrein een aantal technische moeilijkheden op. Zo bleek de ondergrond ter hoogte van de brug toch uitzonderlijk slap. Daardoor moest de aannemer op zoek naar technische oplossingen voor onder andere de verankering van de brug en voor de stabiliteit van de keermuren (dit zijn de muren ter hoogte van de aanloophellingen van de brug).

Tijdens dit bijkomende studiewerk zijn alle werken die intussen op het terrein konden gebeuren gewoon doorgegaan. Dat verklaart waarom de brug zoals gepland is geïnstalleerd op 23 januari. Inmiddels zijn ook de nodige, technische oplossingen gevonden. Zo zit de verankering veel dieper en verder weg van de brug dan voorzien (47 meter in plaats van voorziene 9 meter). Deze verankering zorgt ervoor dat het landhoofd van de brug op z’n plaats blijft bij zware belasting. Om de stabiliteit van de keermuren te garanderen worden bij de grondaanvulling bijkomende maatregelen genomen, waaronder de installatie van een grote, betonnen koker.

Engagement
De werken gaan intussen weer op volle snelheid verder. Om de nieuwe planning te halen, engageert de aannemer zich om meer werkuren te presteren. Dat betekent dat er ook regelmatig ’s avonds of in het weekend gewerkt zal worden. Tijdens de werken wordt de werfzone steeds beperkt gehouden zodat de handelaars zo goed mogelijk bereikbaar blijven. Vermoedelijk zal de nieuwe brug al enkele weken toegankelijk zijn voor fietsers en voetgangers vooraleer er auto’s over kunnen. Dit wordt zo snel mogelijk gecommuniceerd.

Praktische informatie over de werf

De aannemer neemt een deel van de ruimte rond de Hogebrug in als werfzone, maar alle woningen, handels- en horecazaken blijven steeds bereikbaar voor niet-gemotoriseerd verkeer. De zwarte stippellijnen op onderstaand plan duiden de maximale werfzone rond de Hogebrug aan. Ze tonen waar de aannemer de afsluitende werfhekken zal plaatsen. De zone is dynamisch, dat wil zeggen dat ze tijdens de werken niet altijd volledig afgesloten zal zijn. Als de veiligheid het toelaat, zal de aannemer de hekken wegnemen op de stukken van de werf die hij gedurende een langere periode niet gebruikt. De aannemer streeft ernaar om de werfzone steeds tot een minimum te beperken.

De toegang tot de markt vanaf de Leiestraat blijft steeds open. Enkel tijdens de eindfase bij de heraanleg van de weg, zal dit kruispunt tijdelijk onderbroken worden.

De rode lijn op onderstaand plan toont hoe voetgangers en fietsers tijdens de onderbreking van de Hogebrug kunnen oversteken. Er ligt een tijdelijke voetgangersbrug met fietsgoten met een rustplatform op de trappenpartij, zodat mensen die hun fietsen over de brug duwen even op adem kunnen komen. Het zal niet mogelijk zijn om over de noodbrug te fietsen. Wie dus met een moeilijk te tillen fiets of bromfiets rijdt, gaat beter om langs de Kuurnebrug. De Kuurnebrug blijft open zolang de Hogebrug is afgesloten.