De gekanaliseerde Leie verdiepen

Waarom?

De gekanaliseerde Leie is nu overal 3,50 meter diep. Om de verbinding Seine-Schelde voor grotere schepen mogelijk te maken, is overal een verdieping met 1 meter nodig en zijn baggerwerken dus noodzakelijk.

Hoe?

Onder water krijgt de vaarweg een trapeziumvorm, waardoor een breder deel van de vaarweg bruikbaar wordt voor de scheepvaart. Ter hoogte van aanmeerplaatsen wordt over een breedte van 10 meter bodembescherming in de vaarweg aangebracht. Die zal mogelijke schade door schroefwerking van de schepen beperken.

Wat met de andere delen van het traject Seine-Schelde?

De andere delen van het vaartraject Seine-Schelde in Vlaanderen, namelijk het Afleidingskanaal van de Leie, een deel van het kanaal Gent-Brugge en het Noordervak van de Ringvaart rond Gent, zijn voldoende diep voor grote schepen en moeten dus niet worden aangepast.

Wat gebeurt er met de baggerspecie?

Bijna alle baggerspecie die naar boven wordt gehaald uit de Leie en het Afleidingskanaal van de Leie is van goede milieuhygiënische kwaliteit. De specie zal worden gebruikt om de vroegere zandwinningsput op de grens Oostakker-Lochristi weer op te vullen. Het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) is gestart met de opmaak van een ontwikkelingsplan om daar een groenpool te realiseren.