Bruggen verhogen of vervangen

Waarom?

Om vrachtschepen met drie lagen containers door te laten is overal een vrije hoogte van 7 meter nodig, over een breedte van 35 meter. Een aantal bruggen op het Vlaamse deel van het Seine-Schelde-traject zijn te laag. Ze zullen ofwel verhoogd ofwel herbouwd worden.

Welke bruggen?

De bruggen die ofwel verhoogd ofwel herbouwd moeten worden, zijn aangeduid op het kaartje van het traject in Vlaanderen.