Brug Bissegem-Marke

Een nieuwe brug

De werken in Bissegem en Marke maken deel uit van het binnenvaartproject Seine Schelde Vlaanderen, dat steun geniet van de Europese Unie. Het project wil van de binnenvaart een sterker alternatief maken voor het goederenvervoer op de weg. Om schepen met drie lagen containers door te laten, moeten bruggen een vrije doorvaarthoogte hebben van minstens 7 meter. De brug die Bissegem en Marke verbindt, is te laag en moet dus vernieuwd worden. 

Seine Schelde Vlaanderen is echter meer dan investeren in betere infrastructuur voor container- en duwvaartschepen. Het leven op en langs de waterweg stimuleren, duurzame oplossingen en een aangename omgeving, daarvoor maakt de waterwegbeheerder zich sterk. Een aangename omgeving betekent ook een veilige omgeving voor zowel autobestuurders, voetgangers als fietsers. De nieuwe brug tussen Bissegem en Marke wordt dan ook een pak veiliger dan de huidige.

Nieuwe locatie

Om de locatie van de nieuwe brug te bepalen, werden verschillende opties onderzocht: een nieuwe brug op dezelfde locatie als de bestaande brug of een nieuwe brug op een nieuwe locatie. Na het grondig afwegen van alle voor- en nadelen van deze opties, is er gekozen voor een nieuwe locatie. Zo kan tijdens de bouw van de nieuwe brug de bestaande maximaal in gebruik blijven.

De brug komt stroomopwaarts (richting brug R8) van de bestaande te liggen. Deze keuze heeft de minste impact op woningen en het aangrenzend natuurgebied in Marke.

Veiligheid voorop

De nieuwe brug wordt een stalen boogbrug van 80 meter lang en ongeveer 20 meter breed. Het ontwerp oogt licht en hedendaags. Het is gebaseerd op de bestaande brug over de Leie in Olsene. Voor het design van de tuikabels is dan weer gekeken naar de nieuwe Hogebrug in Harelbeke.

De nieuwe brug draagt bij aan de veiligheid van fietsers en voetgangers. Zo komt het fiets- en voetpad aan beide buitenzijden van de brug. De zwakke weggebruikers worden dus fysiek afgescheiden van het wegverkeer waardoor de kans op ongevallen aanzienlijk verkleint. De jaagpaden lopen door onder de brug en worden aangesloten op de wegenis, waardoor er een vlotte fietsverbinding gecreëerd wordt. 

Van voorontwerp naar ontwerp

Nu het voorontwerp van de nieuwe brug is afgewerkt, is het tijd voor de volgende stap: het opmaken van een definitief ontwerp.

In het definitief ontwerp krijgen de verschillende onderdelen uit het voorontwerp een concrete invulling:

-        de brug: het maken van detailberekeningen en het bepalen van de afwerking van de brug;

-        de openbare ruimte: het bepalen van de gebruikte materialen en de afwerking, het kiezen van het type beplanting,  …

-        …

Volgende stappen

Op basis van het definitief ontwerp wordt dan de omgevingsvergunning aangevraagd. Daarnaast moet ook een aannemer aangesteld worden. In 2020 kunnen de werken op het terrein van start gaan.