Bouw van kaaimuren

Nieuwe aanmeermogelijkheden

Op de kaaimuren komen aan beide zijden van de vaarweg aanmeermogelijkheden voor de bedrijven. Deze kaaimuren zijn intussen afgewerkt.

Verruiming van het waterwegprofiel

  

Over een lengte van maar liefst zes kilometer krijgt de waterweg op het Noordervak van de Ringvaart  een ruimer, rechthoekig waterwegprofiel. Dat gebeurt door kaaimuren aan beide oevers te bouwen. Daarna wordt de vaarweg uitgebaggerd om ook aan de zijkanten de nodige diepgang te bekomen.