Bouw van kaaimuren

Nieuwe aanmeermogelijkheden

Op de kaaimuren komen aan beide zijden van de vaarweg aanmeermogelijkheden voor de bedrijven. De kaaimuren zijn intussen afgewerkt. Momenteel herstelt de aannemer de jaagpaden op beide oevers. Het einde van deze werkzaamheden is voorzien in mei 2016.

Verruiming van het waterwegprofiel

  

Over een lengte van maar liefst zes kilometer krijgt de waterweg op het Noordervak van de Ringvaart  een ruimer, rechthoekig waterwegprofiel. Dat gebeurt door kaaimuren aan beide oevers te bouwen. Daarna wordt de vaarweg uitgebaggerd om ook aan de zijkanten de nodige diepgang te bekomen.