Bouw van kaaimuren

Nieuwe aanmeermogelijkheden

De waterweg op het Noordervak van de Ringvaart krijgt een ruimer, rechthoekig waterwegprofiel. Dat gebeurt door kaaimuren aan beide oevers te bouwen. Op de kaaimuren komen aan weerszijden van de vaarweg aanmeermogelijkheden voor de bedrijven.

Verkeershinder tijdens de werken

De kaaimuren worden in deeltrajecten gerealiseerd. Tijdens de werken wordt de weg langs het deeltraject telkens geheel of gedeeltelijk afgesloten voor wegverkeer. Dat zal vooral hinder meebrengen voor de bedrijven van het industriepark Durmakker aan de noordkant, omdat dit hun enige toegangsweg is (Westbekesluis).