Bochtverbredingen en passeerstrook in centrum Nevele

Bochtverbredingen

Op het Afleidingskanaal van de Leie kunnen nu schepen tot 110 meter lang varen. In de toekomst worden langere schepen verwacht. Om deze schepen toe te laten zijn op bepaalde locaties bochtverbredingen nodig. In de meeste gevallen volstaat een verruiming onder water waardoor het bevaarbare deel breder wordt. Verbreding boven het wateroppervlak kan op die manier beperkt blijven en waar die toch nodig is, blijft de aanliggende wegenis behouden.

De bochtverbredingen in het centrum van Nevele zijn klaar.

PASSEERSTROOK VOOR GROTE DUWKONVOOIEN

Om het kruisend verkeer van duwkonvooien mogelijk te maken, komen er een aantal passeerstroken op de Leie en het Afleidingskanaal van de Leie. De passeerstrook op het Afleidingskanaal ligt in Nevele. Zo’n passeerstrook is een tijdelijke aanmeerplaats van ongeveer 230 meter lang waar een duwkonvooi kan uitwijken en wachten tot een ander konvooi gepasseerd is.

Op vraag van de gemeente werd de bouw van de passeerstrook gecombineerd met de bouw van een aanlegsteiger voor pleziervaartuigen en een inlaatzone voor de boot van de brandweer.

WAAR?

De werkzaamheden in het centrum van Nevele vinden plaats op beide oevers van het Afleidingskanaal van de Leie. Er zijn vier zones:

Werkzaamheden van W&Z rond de fietsers- en voetgangersbrug in Nevele

De werkzaamheden beginnen 400 meter stroomopwaarts van de fietsers- en voetgangersbrug (kant Deinze) en lopen tot 70 meter voorbij de Brugstraat. Tijdens vroegere werkzaamheden zijn er problemen opgetreden ter hoogte van de fietsers- en voetgangersbrug. Na uitgebreid onderzoek heeft De Vlaamse Waterweg nv in samenspraak met Gemeente Nevele, besloten om de fietsers- en voetgangersbrug te vernieuwen. De werken op het terrein starten ten vroegste in 2019. In afwachting hiervan blijft de huidige fietsers-en voetgangersbrug steeds toegankelijk. 

De aanlegsteiger voor pleziervaart wordt gebouwd op de rechteroever, net stroomafwaarts van voetgangersbrug. De werken hiervoor zullen starten na de vernieuwing van de fietsers- en voetgangersbrug.  

De passeerstrook is reeds afgewerkt en ligt op dezelfde oever als de aanlegsteiger, maar aan de andere kant van de brug.

De inlaatzone voor de boot van de brandweer bestaat uit een parkeerplaats voor de brandweerwagen en een trap en ladder om in het water te gaan. Deze zone is klaar en ligt ter hoogte van de nieuwe brandweerkazerne.