Bochten verbreden

Waarom?

Het Afleidingskanaal van de Leie en de Leie zelf hebben een aantal bochten die verbreed moeten worden om duwkonvooien tot 4.500 ton door te laten.

Hoe?

De verbreding van de waterweg wordt gerealiseerd door een verticale oeververdediging te voorzien aan één of beide oever(s). Daarna wordt de vaarweg uitgebaggerd, zodat het bevaarbare deel van de bocht breder wordt. De noodzakelijke verbreding aan het wateroppervlak wordt op die manier zo beperkt mogelijk gehouden.