Externe en infrastructuurkosten van goederenvervoer op de corridor Parijs-Amsterdam

Externe en infrastructuurkosten van goederenvervoer op de corridor Parijs-Amsterdam

PDF

Deelstudie 1 – Overzicht van kosten, belastingen en heffingen

Eindrapport (Delft, mei 2011)